6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນເມືອງປາກແບງ ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເຖິງວ່າເສດຖະກິດຂອງເມືອງປາກແບງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ບັນຫາຜົນກະທົບຂອງເສດຖະກິດ ພາຍໃນປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພາຍໄຕ້ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາອງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງເມືອງປາກແບງ ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ຜ່ານພົ້ນວິກິດການດັ່ງກ່າວ; ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ 2,93%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸ 331,51 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 523 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ. ທ່ານ ບຸນສີ ວິໄລຫົງ…