ເມືອງປາກແບງ ປະກາດ ຮັບຮອງ ບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ ກຸ່ມບ້ານ ມົກແຫວນ

ໃນວັນທີ 15 ມີຖຸນາ ປີ 2023 ນີ້ ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດຮັບຮອງເອົາຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈໍານວນ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ ພູຫູງ,ບ້ານກະຕາງຕອນ ແລະ ບ້ານ ຈອມຊາງນໍ້າເຢັນ…

ໄລຍະຜ່ານມາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຍັງພົບຫລາຍບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການລົງທຶນ

ວຽກງານການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນມີການຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ທິດທາງແຜນການຕົວຈິງແລ້ວ ເຫັນວ່າ: ຍັງບໍ່ທັນ ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດຫມາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເນື່ອງຈາກ ຍັງມີຫລາຍບັນຫາ ທີ່ກົດຫນ່ວງທ່ວງດຶງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມລະບຽບການ,ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້. ອີງຕາມບົດສະຫລຸບ ລາຍງານຂອງພະແນກແຜນການ…